Jens Olsens mindelegat

På sidste års generalforsamling fik bestyrelsen de fremmødtes accept til at lave Jens Olsens Mindelegat, som gik ud på at en del af arven kr. 100.000 efter ham skulle indsættes på en konto, som ville stå i den tid Støvring og Omegns Jagtforening eksisterer.

De renter som kontoen hvert år giver, kan bruges, hvis den siddende bestyrelse finder basis for det.

Der kan indstilles kandidater til mindelegatet, fra medlemmerne senest 2 måneder før den årlige generalforsamling.

Den siddende bestyrelse kan også selv finde legatmodtagere.

mindelegat_lille_2103

Legat kan modtages af personer der har ydet en ekstra ordinær indsats for foreningen, eller andet der gavner jægernes sag, se vedtægter andet sted på siden.

Vi har fået lavet diplom samt en mindeplade som venligt er sponsoreret af Mido Skilte Svenstrup og Ryal Træ i Frejlev, på denne mindeplade er det meningen at alle legat modtagere skal have deres navn graveret på mindepladen.

På dette års generalforsamling den 19. september. 2011 på Rold Stor Kro overrakte vi de første legater, der gik til:

  • Erling Buus for hans store indsats som tidligere formand for foreningen igennem mange år, det var også på hans marker vi startede flugtskydningen op, dette førte til det nye top moderne anlæg vi i dag har. Han modtog et legat på kr. 1.000 samt diplom
  • Christian Ingemann Nielsen for hans store indsats for hundearbejdet i hele landet, der er ikke de markprøver og andre tiltag inden for hundesporten han ikke har haft en finger med i, igennem en lang årrække. Han modtog også et legat på kr. 1.000 samt diplom.

Begge de herrer modtog også diplomer fra Jægerforbundet for deres medlemskab i 50 år i vores forening.

På billedet ses formand Bent Sørensen og kasserer Marianne Lynnerup Buusover række diplomer og legat.

Fra v. Marianne, Christian Ingemann, Erling og Bent