18. oktober 2022

Hej Jagtkammerater.

Så har Støvring og Omegns jagtforening afholdt årets første trykjagt på klovbærende vildt samt ræv og Mårhund i Hesselholt skov.

Dagen startede med kaffe og rundstykker i hytten på banesvinget hvor vi var 20 skytter, 5 hundefolk, 1 schweisshunde fører og kokken Mads, så en super god start på dagen.

Efter kaffen var det parole og bengæt og udlevering af numre til posterne i skoven og hvilken trailer man skulle med på igennem skoven.

Arealet på godt 300 var delt op i 2 såter, henholdsvis før og efter middag og hver såt varede godt 2 timer.

I første såt blev der drevet med råvildt flere steder samt kronvildt der dog ikke kom på skudhold. En del havde vildt i næthed der blev  nedlagt en flot råbuk i første sået.

Frokosten bestod af en lækker ”tunet” mousuppe flot tilberedt over bål på naturlegepladsen ved Arden. En super god ide med varm mad over bål, tak til Mads Dam for lige at bruge formiddagen på bålhygge og varme maden.

I Anden sået blev der igen set og drevet med råvildt men det var var vist mest i kronvildtets tegn. Der blev skudt til en kronhind der desværre ikke blev leveret med det samme og den blev set lægge sig i kanten af mosen endvidere havde jeg fra først parket frit udsyn til den 8 ender hjort der blev drevet ud over mosen af min kleiner der hurtig blev kaldt tilbage, hjorten var samme med den føromtalte kronhinden og en kalv.

Der blev afgivet skud til hjorten men skytten var overbevist om at han ikke ramte, Jagtforeningen er så privilegeret at de lokale schweisshundefører deltager med en repræsentant på dagen som en helt uovertruffen service, på dagen var det Jan Nedza der var med og han kunne konstatere at der ikke var schweiss på stedet og hunden ikke rigtig markerede, så godt at være på den sikre side.

Dagen blev sluttet af med parade og udtrækning af bengæt, af det leverede vildt , præmien var en enkeltmands jagt, efterfølgende sluttede Erik flot af med jagthornet.

En stor tak til alle deltagere.

Lige for at vende tilbage til den kronhind der blev anskudt, Jan Nedza søgte i området og da der måske var risiko for at kalven også var skudt til fik Jan hjælp af hans kollega Frederik Svendsen der optog det ene spor da Hinden ikke lå forendt. Frederik gik 6,4 km igennem skoven, han så også kalven som i øvrigt ikke fejlede noget, hinden blev fundet og affanget på behørig vis lige inden det blev mørkt.

En helt igennem god dag hvor der var god stemning, lækker mad og der er set både råvildt og kronvildt hvor det der var skudt til også endte med at være leveret.

Foreningen afholder yderligere 3 trykjagter der er fuldtegnet men der er mulighed for stadig at købe enkeltmandsjagter mm. efterfølgende

Kim Porsborg