Efterårs jagt på klovbærende vildt

Der afholdes 4 trykjagter efter klovbærende vildt, ræv mv. Alle jagter starter i hytten Banesvinget 7B klokken 7:00 med morgenkaffe. Der drives 2 såter på dagen, en formiddag og en eftermiddag, jagten afsluttes med parade i skoven. Hver såt varer 2-3 timer. I 2021 afholdes trykjagter på følgende dage:

  • 25. oktober
  • 11. november
  • 25. november
  • 13. december

En trykjagt koster 1.300,- pr dag. Ønsker man at deltage på alle 4 jagter og køber 4 jagter samlet, så koster det 4.400,-, man sparer således 800,-.

 

Skytten er forpligtiget til at aftage vildtet hvis ikke andre byder ind.

Der deltager schweisshund på alle jagterne, alle skud bliver kontrol eftersøgt.

Tilmelding er samme procedure som ved bukkejagt.

 

Er der spørgsmål kontakt  stovring@jagtforening.dk eller Mogens Engedal 21732877