Generel Information om Hesselholt

Hesselholt Skov Som det forhåbentligt er alle bekendt, har foreningen af Naturstyrelsen lejet jagten i Hesselholt Skov nord for Arden.
Jagten er på 312 HA, som fremvises den 2. september, hvor vi mødes på P-pladsen ved Mosskov Pavillonen kl. 18.00.
Vi afholder 4 trykjagter i efteråret, hvor der er plads til 20 skytter (riffel&bue) pr. jagt.
Pris pr. jagt kr. 1.200,- inkl. morgenkaffe og det 1. stykke nedlagt vildt. Køber du alle 4 jagter koster det kr. 4.000,-

Til alle jagter mødes vi kl. 8.00 i Hytten, Banesvinget 7, Støvring til morgenkaffe og parole.
Parade afholdes i skoven.

Der er også mulighed for at købe 3 dages pürsch på råvildt og kronkalv samt hind, hvis der er flere på kvoten efter de 4 trykjagter. Du kan pürsche efter den 13/12, og det koster kr. 1.500,- inkl. 1 stykke vildt.

Herudover kan du købe enkeltmandsjagt. Enkeltmandsjagt defineres som en dagsjagt, hvor der max må deltage 2 personer med bue, riffel eller hagl. Der må der skydes skovdue, sneppe, ræv, råvildt, fasaner samt prædatorer. Du må dog ikke sætte dig på trækjagt. En enkeltmandsjagt koster kr. 1.200,- inkl. 1 rådyr – øvrigt vildt er frit.

Kun medlemmer af Støvring&Omegns Jagforening kan deltage på jagterne, og det obligatorisk at riffelprøve er bestået, hvis du vil jage med riffel. Kontaktperson er Mogens Engedal som kan kontaktes på 21732877 eller stovring@jagtforening.dk