Generel Information om Hesselholt

Hesselholt udgør over 300 ha i området mellem St. Økssø og Arden. Området er uhyre afvekslende med højskov, mørke granplantager, nyplantninger og moser. Nogle områder egner sig bedst til riffeljagt og andre områder er som skræddersyet til buejagt.

Det er tredje sæson vi går ind i. De første år har vi lært en masse, og 2021 bliver sæsonen, hvor vi drager nytte af det tillærte på fællesjagterne:

  • Der laves nye poster, nedlægges poster og flyttes poster, alt sammen på baggrund af input fra jer jægere. Inden bukkejagten er dette således på plads.
  • Vi genindfører (forhåbentligt) fælles morgenmad
  • Hvis muligt laves der fælles frokost med lidt varm mad
  • Der køres med 3 trailere, så vente- og køretid minimeres

Den nye måde at gøre tingene på skulle gerne komme deltagerne til gode i form af endnu bedre oplevelser og mere nedlagt vildt. Forud for hver jagt vil der blive oplyst jagtbart vildt og kontrolleret jagttegn mv.

Det er muligt at leje dagsjagt, pürch eller fællesjagt (se vilkår nedenfor). Dags- og pürchjagter er på egen hånd, men har man brug for hjælp, så findes den i foreningen.

Der er både riffeljægere, buejægere og hundefolk der kan hjælpe. Det kræver medlemskab af Støvring & Omegns Jagtforening at deltage i jagterne. For jagt med riffel er det et krav med bestået riffelprøve.

 

Purschjagt

5 dage forår og efterår: Området er inddelt i 3 zoner, hvor man skal vælge 1 zone. Jagten starter onsdag og slutter søndag, du vælger område 1,2 eller 3, se kortet på hjemmesiden eller på WeHunt.

I bukkejagten kan man leje første jagt fra 19. maj. Skyder man en buk betales 500,- uanset størrelse og kødet samt trofæ tilfalder skytten. Der må skydes 1 buk og når bukken er nedlagt er jagten slut. Efterårs purchjagt kan lejes fra 15. december. Inden jagten oplyser formanden om jagtbart vildt. Vildtet afregnes til samme priser som på fællesjagterne.

 

Trykjagter

Der afholdes 4 trykjagter efter klovbærende vildt, ræv mv. Alle jagter starter i hytten Banesvinget 7B klokken 7:00 med morgenkaffe. Der drives 2 såter på dagen, en formiddag og en eftermiddag, jagten afsluttes med parade i skoven. Hver såt varer 2-3 timer. I 2021 afholdes trykjagter på følgende dage:

 

Dags-jagter

På en dags-jagt må man invitere en jagtkammerat med på jagt. Der må max deltage 2 personer på dagen, det kan være med bue, riffel eller hagl. Jagten kan være anstand eller jagt med hund. Der kan være en fantastisk sneppejagt og med 300 ha til rådighed….. En dagsjagt kost 1200,- Alt nedlagt vildt på jagterne tilfalder skytten.

 

Introduktion til WeHunt

Alle såter, både for bukke-, tryk- og purschjagt, er lagt ind i WeHunt. Appen er som udgangspunkt gratis. Du skal gøre følgende:

  1. Hent app’en på din telefon eller tablet.
  2. Åbn WeHunt
  3. Tryk på menu oppe i venstre hjørne.
  4. Tryk på “Angiv Kode”
  5. Skriv følgende præcist: TNF129
  6. Nu vil du se at Hesselholt kommer længere nede i menuen.

 

 

Kontaktperson er Mogens Engedal som kan kontaktes på 21732877 eller stovring@jagtforening.dk

 

Betaling

Mobile Pay: 93498

Bank Overførsel: Sparekassen Vendsyssel 9070-1627222633