Overstået første trykjagt i Hesselholt

Så er første jagt i Hesselholt vel overstået. Dagen startede igen med morgenbrød og hygge på Banesvinget. Efter parole og trækning af postnumre gik turen til Mosskov Pavillonen, hvor alle blev fordelt på trailere.
Jagten foregik med 2 såter af ca 2 timers varighed. I første såt blev der nedlagt 2 rådyr, det ene krævede lidt indsats af Jan Nedza’s vovse.
I anden såt blev der nedlagt 1 rådyr, men for søren der blev set mange rådyr og nogle få krondyr.
Netop som regnen satte ind var vi færdige. På mit hold var der nedlagt 2 rådyr og alle havde set rådyr, nogle få krondyr.
Håber, at I havde en dejlig dag i Hesselholt – det havde vi 🙂
PS: Tillykke til jægerne med det nedlagte vildt.hesselhol