Overstået første trykjagt i Hesselholt

Så er første jagt i Hesselholt vel overstået. Dagen startede igen med morgenbrød og hygge på Banesvinget. Efter parole og trækning af postnumre gik turen til Mosskov Pavillonen, hvor alle blev fordelt på trailere. Jagten foregik med 2 såter af ca 2 timers varighed. I første såt blev der nedlagt 2 rådyr, det ene krævede […]